Apurahajärjestelmä

Tervetuloa käyttämään OLVI-säätiön apurahajärjestelmää

APURAHAN HAKUOHJE

Kohteet

OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, lahjakkaiden nuorten opintoihin* kotiseututyöhön, luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Vaihto-opiskeluun ulkomailla eikä pro gradu -tutkimuksiin myönnetä apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.

Hakeminen

OLVI-säätiö vastaanottaa hakemukset ainoastaan verkkopalvelun kautta. Kaikki hakemuksen liitteet tulee lisätä sähköiseen hakemukseen. Säätiö ei vastaaota muita, kuin tämän järjestelmän kautta tehtyjä apurahahakemuksia.

Hakujärjestelmä käyttää salattua https-yhteyttä. Verkkopalvelussa hakijan tulee rekisteröityä verkkopalvelun käyttäjäksi.

Apurahahakemus täytetään, tallennetaan ja lähetetään ohjeiden mukaisesti.

Hakemukseen tulee liittää lyhennelmä tutkimus- ja hankesuunnitelmasta, ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja rahoitussunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija apurahaa myös muista lähteistä. Liitetiedostojen tulee olla pdf-, jpeg- tai jpg-tiedostoja, maksimikoko 2 megatavua.

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastauskertomuksesta. Liitetiedostojen tulee olla pdf-, jpeg- tai jpg-tiedostoja.

Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista tai etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.

Aikataulu

OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuosittain:

    keväthaku 1.1. - 31.3.
    syyshaku  1.7. - 30.9.

Säätiön hallitus tekee päätöksen apurahosita keväthaussa kesäkuussa ja syyshaussa joulukuussa. Kaikki päätökset ilmoitetaan saajille sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Puhelimitse apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja.

Apurahan saajien sosiaaliturva

Suomessa asuva apurahasaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjän eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla. Lisäksi apurahan suuruuden tulee olla vuotuiseksi MYEL-tuloksi muutettuna vähinään 3.778,59 euroa (vuoden 2016 tasossa). Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä.

Lisätietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta www.mela.fi.

Säätiö lähettää Melalle tiedot niistä apurahoista, jotka kuuluvat apurahan saajien lakisääteisen sosiaaliturvan piiriin.

Jos sinulla ei ole vielä salasanaa tähän järjestelmään, rekisteröidy ensin käyttäjäksi.
 

Oletko uusi hakija?

Rekisteröidy apurahan hakijaksi täältä.

Sisäänkirjautuminen
 

Unohditko salasanasi?

Teknisiä ongelmia järjestelmän käytössä? Lähetä tukipyyntö.
Järjestelmä tukee seuraavia selaimia

IE8+
Firefox
Opera
Chrome
Safari